Welkom op de website van LZL

Lasgroep Zuid Limburg is een van de 7 lasgroepen in Nederland welke opereren onder de vlag van het NIL (Nederlands Instituut voor Lastechniek).

Doelstelling van onze vereniging is het vergroten en bijhouden van de lastechnische kennis in Zuid Limburg e.e.a door middel van lezingen excursies etc. Voor meer informatie betreffende onze vereniging kunt U contact met ons opnemen middels het e-mail adres lzl@nil.nl

                                                                               

Ons bestuur wordt gevormd door de navolgende personen:

 
  • Voorzitter

:

Wim Welten

 
  • 1e Secretaris

:

Pieter Willemse

 
  • 2e Secretaris

:

Peter Debie

 
  • Penningmeester

:

Hein Leurs

 
  • Bestuursleden

:

Jan v.d Schaft

   

:

Ralph Houtvast

     

Martin Verstegen

    Jordy Min
 
  • Adviseur

:

Harry Schrijen

 

De lasindustrie helpt tegen Corona 

Een aantal bedrijven en instellingen is een initiatief gestart om PAPR's (Powered Air Purifying Respirator) , wel bekend van de verselucht lashelm, te verzamelen om deze vervolgens aan te passen en om te bouwen tot adembeschermingsunit voor het zorgpersoneel in ziekenhuizen. 

 

Deze partijen zijn verenigd in een Nederlandse Stichting, Air-Wave.org, bestaande uit een consortium uit de Nederlandse industrie (o.a. Damen Shipyards en Shell), MKB (o.a. Blue Orange Wave, Redgrasp, VFA Solutions), medische specialisten en Tech-Universiteiten (o.a. TU Delft), die zonder winstoogmerk samernwerken. 

 

Voor het welslagen van dit Air-Wave.org project en deze oplossing aan te kunnen bieden, hebben zij de hulp nodig van die Nederlandse bedrijven die beschikken over PAPR Devices. Deze filterunits zouden door middel van een bruikleen overeenkomst kunnen worden gebruikt door de verschillende Nederlandse ziekenhuizen gedurende de duur van de COVID-19 pandemie. 

 

Als Nederlandse maatschappij moeten we laten zien waar wij als bedrijven toe in staat zijn. Als donateur kan je je naam verbinden aan een geweldig initiatief en werk je mee aan het structureel oplossen van een groot probleem in onze samenleving. Help de professionals in de zorg! 

 

Aanmelden kan via de website: www.air-wave.org

 

Hier vindt u de download met de uitgebreide toelichting op deze actie. Deze bevat  ook diverse links naar de verschillende media waar dit initiatief uitgebreid is gepresenteerd. 

 

Laten we als lasindustrie en de lasgroepen ons beste beentje voor zetten en de zorg helpen! Want de zorgmedewerkers zijn immers ook voor ons bezig! 

 

 

20200407 - PAPR - AANVRAAG.pdf
Download

Bron: www.lasgroepldr.nl