Welkom op de website van LZL

Lasgroep Zuid Limburg is een van de 7 lasgroepen in Nederland welke opereren onder de vlag van het NIL (Nederlands Instituut voor Lastechniek).

Doelstelling van onze vereniging is het vergroten en bijhouden van de lastechnische kennis in Zuid Limburg e.e.a door middel van lezingen excursies etc. Voor meer informatie betreffende onze vereniging kunt U contact met ons opnemen middels het e-mail adres bestuur@lasgroepzuidlimburg.nl

                                                                               

Ons bestuur wordt gevormd door de navolgende personen:

  • Voorzitter

:

Steven Custers

 
  • 1e Secretaris

:

Esther van Venrooij

 
  • 2e Secretaris

:

Diana Mulleners

 
  • Penningmeester

:

Hein Leurs

 
  • Bestuursleden

:

Ralph Houtvast

      Jordy Min

     

 

lid worden: scan de qr-code:

De sheets van de lezing door SGS dd 14-05-2024; Menu - Lezingen in -  Lezingen in 2024 en volg de link :-)